Il forno della Pita

Pita är en av våra kunder som har funnits med oss ända sedan 80-talet. De är ett av Sveriges största pitabrödsbagerier, vilket ställer höga krav på oss som leverantör. 

Vi har hängt med i utvecklingen från handpackad brödproduktion till helt maskinell produktion. De producerar stora volymer bröd per minut, 6 dagar i veckan. Det ställer inte bara krav på leveranssäkerheten, det skapar också behovet av tåliga påsar som klarar av den höga produktionstakten, livsmedelskraven och tryckning.