Camfil

Camfil är världsledande inom luftfilter för ventilationsanläggningar, och tillsammans med dem har vi tagit fram bland annat en helt produktanpassad dragbandsäck till förbrukade luftfilter.

Den har till uppgift att förenkla luftfilterbyten och skydda serviceteknikerna och den rena luften från farliga ämnen och partiklar.

Vårt samarbete sträcker sig 15 år tillbaka i tiden, och vi ändrar, anpassar och utvecklar oss tillsammans. Här har vi fått användning av vår spetskompetens inom maskinutveckling, volymproduktion och materialval.